BookPlan

Polityka Prywatności

Zapewniamy anonimowość wszystkim osobom odwiedzającym serwis internetowy BookPlan.pl. Wszelkie informacje zebrane przez firmę BookPlan.pl w postaci logów systemowych (np. nr IP), a wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, wykorzystywane są wyłącznie do celów administracyjnych i nie są upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

Użytkownicy serwisu w pewnych jego częściach (w przypadku korespondencji) proszeni są o podanie informacji teleadresowych, takich jak adres e-mail czy numer telefonu. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu prowadzenia komunikacji pomiędzy wydawnictwem a jego klientami i nie są w żaden sposób upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

Wydawnictwo BookPlan.pl ponadto dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność informacji dotyczących swoich klientów.